Chào mừng

Sound Transit đang tìm kiếm ý kiến phản hồi của công chúng về Kế hoạch Dịch vụ 2022 của chúng tôi. Thực hiện khảo sát dưới đây trước 11:59 tối, ngày 22 tháng 8, tham dự buổi khai mạc trực tuyến vào ngày 11 tháng 8, gửi email phản hồi của bạn tại servicechanges@soundtransit.org, Hoặc để lại ý kiến nhận xét bằng cách gọi 1-866-940-4387. Bạn cũng có thể ghi tên để đưa ra ý kiến nhận xét bằng lời nói tại phiên điều trần công khai trực tuyến vào ngày 12 tháng 8.

Kế hoạch dịch vụ hàng năm là gì?

Tại Sound Transit, chúng tôi đánh giá hiệu suất dịch vụ hàng năm và đề nghị các thay đổi để cải thiện hiệu suất, đáp ứng xu hướng hành khách và sử dụng nguồn lực của người đóng thuế một cách hiệu quả.

Chúng tôi dự báo nhiều đề nghị này thay đổi trong suốt quá trình hoạch định hàng năm của chúng tôi, nhưng chúng tôi cần ý kiến của bạn để giúp chúng tôi trau dồi và cải thiện chúng.

Chúng tôi nhận ra rằng năm qua là vô cùng khó khăn. Các cơ quan vận chuyển trong khu vực, gồm cả Sound Transit, đã phải giảm dịch vụ trong đại dịch. Khi khu vực phục hồi và chúng ta hướng đến năm tới, chúng tôi mời bạn tìm hiểu thêm về những thay đổi mà chúng tôi đang đề nghị để phục vụ vào năm 2022. Phản hồi của bạn về đề nghị Kế hoạch Dịch vụ 2022 sẽ giúp định hình dịch vụ như thế nào trong năm tới.

Có gì trong tầm tay cho dịch vụ năm 2022?

Chúng tôi đang xem xét các thay đổi đối với xe buýt ST Express và Sounder South khi lượng hành khách đang trở lại trên toàn khu vực và khi chúng ta tiếp tục hồi phục sau đại dịch. Chúng tôi đang đáp ứng cho sự gia tăng với tập trung vào sự bình đẳng và đang đề nghị tăng cường dịch vụ nơi mọi người cần nó nhất, đặc biệt là ở South King và Quận Pierce, nơi lượng hành khách vẫn sôi nổi hơn so với các phần khác trong khu vực.

Ngoài ra, năm 2022 sẽ đánh dấu việc khai trương Hilltop Tacoma Link Extension. Phần mở rộng này sẽ cung cấp các kết nối địa phương mới từ Ga Tacoma Dome đến các tổ chức y tế lớn trong khu phố Hilltop.

Người đến đứng chờ ở trạm xe buýt trong trung tâm thành phố Tacoma. St Express Lộ trình 590 đang đến.

Mục tiêu Kế hoạch Dịch vụ 2022

Đề nghị Kế hoạch Dịch vụ 2022

Bản đồ đầy đủ các thay đổi dịch vụ Sound Transit được đề nghị
Để xem bản đồ dịch vụ hiện tại của chúng tôi, nhấp vào đây.

Thay đổi của ST Express

Dịch vụ xe buýt của Sound Transit kết nối các trung tâm khu vực ở các quận Pierce, King và Snohomish.

Thay đổi của Sounder South

Dịch vụ đường sắt đi lại của Sound Transit hoạt động giữa Lakewood và Seattle vào các ngày trong tuần.

Thay đổi Tacoma Links

Dịch vụ đường sắt nhẹ của Tacoma hiện đang hoạt động giữa Tacoma Dome và Khu Nhà hát, với sáu nhà ga mới mở cửa vào năm tới.

Tiêu đề VI

Theo yêu cầu của Cục Quản lý Giao thông Liên bang, Sound Transit đánh giá các thay đổi dịch vụ chính để xác định xem các thay đổi được đề nghị có tác động phân biệt đối xử không.

Chúng tôi sẽ hoàn thành phân tích Tiêu đề VI như một phần của quá trình Kế hoạch Dịch vụ 2022. Tìm hiểu thêm tại đây.

Khảo sát Kế hoạch Dịch vụ 2022

Cuộc khảo sát

Các bước tiếp theo

Mốc thời gian dự án

Tháng Năm 2021

  • CCác cuộc họp của Tổ chức Dựa vào Cộng đồng (Community Based Organization-CBO)

Tháng 7-Tháng 8 năm 2021

  • Thời gian Bình luận Công chúng
  • Nhà Mở Trực tuyến và khảo sát
  • Nhà Mở Ảo vào ngày 11 tháng 8 lúc 6 giờ chiều
  • Phiên Điều trần Công khai trực tuyến vào ngày 12 tháng 8 lúc 11 giờ sáng

Tháng 8-Tháng 9 năm 2021

  • Xem xét ý kiến của công chúng và sửa đổi Kế hoạch Dịch vụ 2022

Tháng Mười 2021

  • Quá trình phê duyệt của Hội đồng quản trị Sound Transit

Tháng Mười Hai 2021

  • Đăng Kế hoạch Dịch vụ 2022 cuối cùng